Σχολική χρονιά 2016-2017

1. Αφεντούλη Αικατερίνη ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2. Παπαδάκης Γεώργιος ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ
3. Αραβανή Βιργινία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
4. Γραικού Παυλίνα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
5. Νιμπή Βασιλική ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
6.
7. Παπαϊωάννου Αντώνιος ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
8. Κιλιντάρης Ιωάννης ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
9. Πηλιανίδης Νικόλαος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
10. Πετράκη Ελένη ΠΕ19 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
11. Ροΐδου Ευγενία ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΣ
12. Καρακώστα Παναγιώτα ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΣ  Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
13. Τσιμίδου Όλγα ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ
14. Χριστοφορίδου Μαργαρίτα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
15. Παπαχρήστου Ευαγγελία ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
16. Κότσαπας Κωνσταντίνος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
17. Τσέλιου Σταυρούλα ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ
18. Σκιά Ελένη ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
19. Λίτσιου Μαρία ΠΕ19,ΠΕ04.01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ  Υ.Σ.Ε.Π.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Μια μοναδική εμπειρία!

Θεατρική ανάγνωση του έργου του Αρκάς «Βιολογικός μετανάστης»

Η ηχογραφημένη εκπομπή του σχολείου μας που ακούστηκε στο ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης fm100,6 τον Νοέμβριο του 2012.

 

Σχολική χρονιά 2015-2016

1. Αφεντούλη Αικατερίνη ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2. Παπαδάκης Γεώργιος ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ
3. Αραβανή Βιργινία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
4. Γραικού Παυλίνα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
5. Νιμπή Βασιλική ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
6. Παπαλάμπρου Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
7. Παπαϊωάννου Αντώνιος ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
8. Κιλιντάρης Ιωάννης ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
9. Πηλιανίδης Νικόλαος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
10. Πετράκη Ελένη ΠΕ19 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
11. Ροΐδου Ευγενία ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΣ  Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
12. Καρακώστα Παναγιώτα ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΣ
13. Τσιμίδου Όλγα ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ
14. Χριστοφορίδου Μαργαρίτα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
15. Παπαχρήστου Ευαγγελία ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
16. Ζυγούρη ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
17.  Τσιπίδης Θεόδωρος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
18. Κότσαπας Κωνσταντίνος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
19. Αγκρά Ασπασία ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΟΣ
20. Τσέλιου Σταυρούλα ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ
21. Σκιά Ελένη ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
22. Λίτσιου Μαρία ΠΕ19, ΠΕ04.01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ Υ.Σ.Ε.Π.
23. Αναγνωστάκη Μαρία ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Τη σχολική χρονιά 2015-2016 στο σχολείο μας υλοποιούνται οι παρακάτω πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ1» (MIS 520704), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ6» (MIS 5000044), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠ3» (MIS 453706) ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-20120

Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Έχοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης. Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού. Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής απασχολούνται αναπληρωτές καθηγητές ειδικής αγωγής Φιλόλογος, Μαθηματικός και Φυσικός.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠ1» (MIS 446745) ΚΑΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΠ 6,8,9» (MIS 5000043) TOY Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) θεωρείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και την καλύτερη προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με αναπηρία και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Η παρούσα Πράξη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και κρίσιμο ζήτημα για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική συνοχή σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που είναι η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η υποστήριξη για επιτυχή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα στοχεύει: Στην ενδυνάμωση του γενικού σχολείου ώστε να λειτουργεί για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, να διευκολύνει την πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή. Στην αλλαγή σχέσης του γενικού σχολείου και του Κέντρου Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό σχολείο μετατρέποντας το ειδικό σχολείο σε κέντρο έγκαιρης υποστήριξης των γενικών σχολείων, των μαθητών τους και των οικογενειών των μαθητών της περιοχής του. Στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Ειδικών Διεπιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με στόχο την αποτελεσματικότερη διεπιστημονική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής απασχολούνται μία ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός

 

new_log espa

Εσπερίδα Σ.Ε.Π.

sep

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του 1ου ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ και του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ,
στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και
ώρα 19.00 στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας.
ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση για το Νέο Λύκειο ».
Θα μιλήσουν οι Υπεύθυνοι του Γραφείου Συμβουλευτικής και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Θέρμης:
κ. Τσίντσος Πέτρος και κα. Κρυσταλλίδου Φωτεινή

Ποιον δρόμο να ακολουθήσω;

Σχολικός κήπος

Τα παιδιά έπιασαν τσάπες και φτυάρια 

Λίγο πριν το Πάσχα στις 3 Απριλιου 2015 αρκετοί από τους μαθητές μας άφησαν για λίγες ώρες τις σχολικές αίθουσες και βγήκαν στο μεγάλο προαύλιο του νέου μας σχολείου. Οι μαθητές εγκατέλειψαν για λίγο βιβλία και τσάντες, φόρεσαν γάντια, πήραν τσάπες και φτυάρια και βγήκαν στην αυλή του σχολείου τους. Για ένα ξεχωριστό μάθημα, που αναδεικνύει την συμβολή όλων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του προγράμματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ.Σκιά Ελένη και τον μαθηματικό Κιλιντάρη Ιωάννη, οι μαθητές μας ασχολήθηκαν με τη δημιουργία κήπου, ο οποίος περιλαμβάνει άνθη ,καλωπιστικά δενδρίλια και λαχανικά.

Οι μαθητές  δημιούργησαν τον κήπο με αγάπη και μεράκι, κατορθώνοντας να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον, να εξοικειωθούν με πρακτικές δεξιότητες και να νιώσουν την αξία της δημιουργίας και της αισθητικής παρέμβασης στους χώρους που τους περιβάλλουν. Ακόμη κατάφεραν να αγαπήσουν τη φύση, να αναπτύξουν περιβαλλοντική ηθική, σεβασμό για το χώρο του σχολείου και υπευθυνότητα για τη διαμόρφωση και τη φύλαξή του.

100_6609 100_6596 100_6598 100_6622 100_6604 100_6600 100_6599 100_6595 100_6594 λαχανοκηπος

Μερική Έκλειψη Ηλίου

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 ήταν ορατή από τη χώρα μας μερική έκλειψη ηλίου. Ήταν η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη των τελευταίων 16 ετών, και παρατηρήθηκε μεταξύ 10:40 και 12:30, οπότε και ένα πέπλο σκιάς κάλυψε τη Γη, κάνοντας πολλές περιοχές της Ευρώπης να βυθιστούν στο σκοτάδι.

Οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας ήταν να κρατήσουμε τα παιδιά σε εσωτερικό χώρο ώστε να μην βλάψουν σοβαρά τα μάτια τους στην προσπάθειά τους να παρατηρήσουν το φαινόμενο χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Εμείς θεωρήσαμε πως ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο επιβάλεται να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό προμηθευτήκαμε την ειδική ζελατίνη που φιλτράρει την υπεριώδη ακτινοβολία και μοιραστήκαμε με τους μαθητές μας αυτην την ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Εθελοντική Δράση «Let’s do it Greece»

Την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 συμμετείχαμε από κοινού με τα Δημοτικά Σχολεία Ασβεστοχωρίου στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης «Let’s do it Greece» στον καθαρισμό του δάσους Κουρί που βρίσκεται στα όρια της οικιστικής ζώνης του χωριού μας.

Το δάσος Κουρί βρίσκεται βορειοανατολικά του Ασβεστοχωρίου και απέχει 1,5 χιλιόμετρο από την πλατεία του χωριού. «Κουρί» στα τούρκικα σημαίνει το μέρος με τα πολλά δέντρα, το άλσος.  Οι παλαιότεροι, όσοι δηλαδή είναι πλέον στην ηλικία των 35-50 ετών, έχουν συνδέσει το μέρος αυτό με τις ωραιότερες εκδρομές της ζωής τους. (http://asvestochori.blogspot.gr/p/blog-page_04.html#)

Παρά το γεγονός ότι το δάσος είναι πολύ προσφιλές στους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο, οι επισκέπτες δεν φροντίζουν να το αφήνουν καθαρό όπως θέλουν να το βρίσκουν.

Οι μαθητές και μαθήτριες συνοδευόμενοι από καθηγητές και δασκάλους έκαναν μια προσπάθεια καθαρισμού του δάσους με την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Ελπίζουμε τέτοιου είδους βιωματικές δράσεις να καταγράφονται στη μνήμη των παιδιών ώστε να γίνουν περισσότερο προσεκτικοί αργότερα.

Στη δράση συμμετείχαν τα τμήματα Α2 και Β2 και συνοδεύτηκαν από τους Κιλιντάρη Ιωάννη, Καρακώστα Παναγιώτα, Ροΐδου Ευγενία και Τσέλιου Σταυρούλα.

665 666 667 638 639 640 642 644 645 646 647 648 650 652 653 654 655 656 658 659 660 661

 

Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Εδώ και έξι χρόνια το σχολείο μας συμμετέχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στη Γαλλική Γλώσσα με την εθελοντική συμμετοχή τόσο των μαθητών όσο και της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Τσιμίδου ΄Ολγας εντός και εκτός σχολικού ωραρίου.
Για τη φετινή χρονιά θα λάβουν μέρος εννέα μαθητές. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στις 9 και 10 Μαΐου( Σάββατο οι τρείς ενότητες των γραπτών και την Κυριακή η προφορική εξέταση).

Β Διαγωνισμός Εκφραστικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά

Β” ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Το σχολείο μας έλαβε μάρος στον Β” Διαγωνισμό Εκφραστικής Ανάγνωσης στη Γαλλική γλώσσα που διοργανώνει το σχολείο «Καλαμάρι» στις 14 Μαρτίου 2015.

«Τα τελευταία χρόνια όλο κα περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν τη μείωση των ποσοστών των νέων που ασχολούνται με την ανάγνωση βιβλίων. Μέσα από άλλες έρευνες διαπιστώνεται ότι η δυνατότητα αυτονομίας στην ανάγνωση, η ικανότητα κατανόησης και απόδοσης του κειμένου αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις δεξιότητες του σύγχρονου ανθρώπου σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο»

Κείμενα διάβασαν οι μαθητές και μαθήτριες:

από την Α τάξη:

  • Γιουβαντσούδη Κάτια «Rossignols en cage» Madeleine Treherne
  • Πέτρου Μανώλης «Les trois conseils» Conte Africain

από την Β τάξη:

  • Δρούγκας Παντελής «Le Bougnoule» Jean-Charles Jehanne
  • Ρήγας Βασίλης «Rossignols en cage» Madeleine Treherne
  • Στεφανίδης Στέφανος «Les petites enfants du siecle» Christiane Rochefort
  • Χάζαρη Ελένη «Mon Village» Madeleine Treherne

από τη Γ τάξη:

  • Κακατέλης Γιάννης «Les enfants majuscules» Jeanne Delais
  • Σπυρίδου Κατερίνα «Les fleurs animees» J.J. Grandville

Υπεύθυνη καθηγήτρια Τσιμίδου Όλγα